דלג לתוכן
ביטוח חיים

רשימת ספורט אתגרי - מוצרי אובדן כושר עבודה/מגדל מטריה לפנסיה

ענפי ספורט אתגרי:

אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לרשימת פעילויות של ספורט אתגרי אשר מוחרגות מתכנית הביטוח ואינן מכוסות. החברה לא תהיה חייבת בתשלום תגמולי ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה הקשור או הנובע מאחד הגורמים שלהלן:
הרשימה המופיעה באתר החברה מתעדכנת מעת לעת. ההחרגה תהיה נכונה למועד קרות מקרה הביטוח. הננו ממליצים לבדוק את רשימת ההחרגות לספורט אתגרי מעת לעת.


פעילות ספורטיבית של המבוטח שהינה אחת או יותר מאלה:

גבהים

 • טיפוס/קפיצה/סנפלינג - מעל 5000 מ - טיפוס הרים בעזרת מדריכים ו/או חבלים או ציוד עזר אחר, טיפוס על צוקים או גלישה מהם, קפיצה מצוקים, סנפלינג, טיפוס קירות.
 • גלישה אווירית, גלישת רוח יבשתית, MOUNT SURFING.

ימי

 • רפטינג לא בתחומי הארץ.
 • צלילת מערות.
 • צלילה מעל 40 מטר

אוירי

 • צניחה מעל ל - 5 פעמים בשנה.
 • גלישה או דאייה באויר, רחיפה, (PARAGLIDING), מצנחי רחיפה ממונעים.
 • טיסה בכדור פורח.
 • טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.
 • טיסה במטוס מיקרו-לייט.

מוטורי ויבשתי

 • רכיבה על אופניים בסגנון DOWN HILL.
 • אופניים בסגנונות בעלי סיכון גבוה ובכללם - FREE RIDE, רכיבת URBAN.
 • מירוץ מכוניות.
 • קפיצה מבניינים (פארקור), XPOGO.
 • מופעי ראווה ומסלולי "אקסטרים".
 • מירוץ אופנועים, רכיבת שטח על אופנוע, אופנוע הרים, מוטוקרוס.

אחר

 • קרב מגע ואומנויות לחימה הכוללות מגע.
 • צייד

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף