דלג לתוכן

מחשבון ביטוח חיים

מחשבון לחישוב סכומי ביטוח חיים למקרה מוות - ריזיקו מתחדש-אור 1

ביטוח חיים (ריסק) מבטיח בסיס כלכלי לך ולמשפחתך במקרה של אסון. בעת מקרה מוות של המבוטח, חברת הביטוח משלמת למוטבים את סכום הביטוח במטרה להבטיח להם בסיס כלכלי. חשוב לעשות ביטוח חיים כדי להגן כלכלית על בני משפחתך. אך חשוב לא פחות לבדוק את מידת התאמתו לצרכיהם כי לוודא שישרת אותם בצורה הטובה ביותר אם יזדקקו לו. איזה סכום דרוש לך לדאוג ליקירך? חשב בדרך קלה ופשוטה כמה יעלה לך ביטוח חיים למקרה מוות.

לידיעתך

מטרת המחשבון הינה להציג הערכת טווח לפרמיה החודשית ולא קביעה חד משמעית. הפרמיה המוצגת הינה הפרמיה החודשית ההתחלתית (הפרמיה צמודה למדד) ומשתנה מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח, על בסיס הנתונים שנמסרו לעיל. סכום הפרמיה המחייבת למבוטח יקבע ע"י החברה לפי חיתום אישי הקשור למצב בריאותו, מקצועו, עיסוקו ותחביביו, ופרמטרים אישיים נוספים. החברה רשאית לדרוש מסמכים לגביי מצבו הבריאותי של מבוטח, ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתה, וכן אינה מחויבת לקבל אותו לביטוח, וכן עשויה לקבל אותו במגבלות על סכום הביטוח או בתנאי של תוספת לפרמיה שחושבה. אין במחשבון ו/או תוצאותיו משום ייעוץ המתבסס על הצרכים הספציפיים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף