דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

קבלת בקשות למידע וביטול - חוזר "צירוף לביטוח"

העברת בקשות  מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

בקשות למידע חיים ובריאות הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8 (א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת: JoinInfo@migdal.co.il

בקשות למידע ביטוח כללי הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת: joininfo_elmentar@migdal.co.il 

באפשרותך גם לפנות לאזור האישי לצורך קבלת מידע>>

העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8 (ו) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום כדלקמן:

בקשות לביטול פוליסות ביטוח חיים ובריאות - למייל:cancelpolisa@migdal.co.il

בפוליסת ביטוח משכנתא בה קיימים שני מבוטחים, כל אחד מהמבוטחים נדרש לחתום על טופס הביטול.

בקשות לביטול פוליסות ביטוח כללי - למייל: cancel_elementar_policy@migdal.co.il 

בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת:

בקשה לחידוש פוליסה על פי המצוין לעיל יש להעביר באמצעות טופס - בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת >