דלג לתוכן

ביטוח חיים - מוות מתאונה

פיצוי כספי במקרה של מוות בתאונה

תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום. ביטוח מוות מתאונה, מסייע לך ולמשפחתך להתכונן לבלתי צפוי, ומבטיח שיקיריך יקבלו תשלום חד פעמי במקרה מצער של מוות מתאונה.

מה כולל ביטוח חיים במקרה של מוות בתאונה?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • סכום הביטוח תלוי במספר בני המשפחה התלויים בהכנסתך, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם וסכום הכסף שאתה רוצה להבטיח להם.
  • במקרה מות המבוטח עקב תאונה חלילה, ישולם סכום הביטוח למוטבים בפוליסה.
  • תקופת הביטוח תסתיים עד גיל 65 של המבוטח או עד תום תקופת הביטוח היסודי - לפי המוקדם מביניהם.
  • דמי הביטוח צמודים למדד ונשארים קבועים לאורך כל תקופת הביטוח. דהיינו אינם מתייקרים בהתאם לגיל המבוטח.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס

מידע נוסף לשימושך