דלג לתוכן
ביטוח חיים

ביטוח חיים - מוות מתאונה

פיצוי כספי במקרה של מוות בתאונה

תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום. ביטוח מוות מתאונה, מסייע לך ולמשפחתך להתכונן לבלתי צפוי, ומבטיח שיקיריך יקבלו תשלום חד פעמי במקרה מצער של מוות מתאונה.

מה כולל ביטוח חיים במקרה של מוות בתאונה?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • במקרה מות המבוטח עקב תאונה חלילה, ישולם סכום הביטוח למוטבים בפוליסה.
  • תקופת הביטוח תסתיים עד גיל 65 (גיל ביטוחי) של המבוטח או עד תום תקופת הביטוח היסודי - לפי המוקדם מביניהם.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך