דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

ביטוח חיים וחיסכון פנסיוני - כלים שלובים

ביטוח חיים למקרה מוות, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וחיסכון לפנסיה הם שמותיהם של שלושה ביטוחים חשובים מאוד בחייו של אדם.

ביטוח חיים למקרה מוות

ביטוח חיים עם ריסק למקרה של מוות נועד על מנת להבטיח שבמקרה של פטירת המבוטח (חו"ח), בני המשפחה יהיו מכוסים מבחינה כלכלית. כלומר שרמת החיים לה הורגלו תישמר ולמרות המצב החדש, הם לא יצטרכו לדאוג למקורות הכנסה נוספים כדי לחיות כפי שהורגלו עד קרות המקרה. מבוטח רשאי לרכוש מספר פוליסות שונות של ביטוח חיים והוא יכול לקבוע כל סכום ביטוח כמעט ללא כל תקרה.
מוטבי המבוטח יכולים לבחור האם לקבל את סכום הביטוח בתשלום אחד או לחילופין, לפרוס אותו לתשלומים למשך שנים רבות.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח זה נרכש על מנת להגן על אדם במצב של (חו"ח) מחלה או תאונה אשר ישפיע על אפשרותו להתפרנס כמיקודם. במידה ויכירו באובדן כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה משכר המבוטח (הכנסתו הממוצעת ב-12 החודשים שלפני הפסקת עבודתו), והדבר ישפיע עליו כך שלא יוכל לעסוק בעבודתו או בכל עיסוק סביר אחר למשך תקופה מסוימת; הוא יהיה זכאי לקבל סכום כסף מחברת הביטוח עד להחלמה, עד סיום תקופת הביטוח או עד לפטירה (חו"ח). ביטוח אובדן כושר עבודה יכול להירכש על ידי עצמאיים או על ידי שכירים. במצב כזה המעסיק וגם העובד יכולים לרכוש עבור העובד פוליסת ביטוח כנגד אפשרות של אובדן כושר עבודה.

חיסכון לפנסיה

אדם מפריש במסגרת עבודתו או באופן עצמאי לאורך השנים, סכומים שונים לטובת חיסכון לפנסיה. מטרה זו לשריין לאדם חיסכון מספיק גדול, אשר ישרת אותו למשך כל תקופת הפנסיה (תקופה זו מוערכת בכשליש ממשך חייו הממוצע של אדם). חיסכון לפנסיה מבטיח לו, שכשיצא לפנסיה יוכל להמשיך לחיות לפי אותן אמות מידה חומריות להן הרגיל את עצמו במשך השנים. כאשר הוא מפסיק לעבוד ונסמך על קצבאות ו/או חיסכון פנסיוני ללא מקורות הכנסה נוספים; חיסכון לפנסיה מתגלה כהשקעה הכרחית למען העתיד.

אלו תוכניות פנסיה מוצעות למבוטח? קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל. תוכל לקרוא על מוצרים אלה בהרחבה.

אודות אפיקי החסכון הפנסיוני >

מדוע גם חיסכון לפנסיה מוגדר כביטוח?

ובכן, אדם עובד ומייצר הכנסות שמהן הוא מפרנס את עצמו ואת משפחתו. כל אירוע אשר ישבש את האפשרות לייצר הכנסות מחד, או יגדיל את ההוצאות מאידך, מהווה סיכון כלכלי אשר עלול לשבש חיים של משפחה.
מותו של אדם או אירוע הגורם לו לאובדן כושר העבודה משמעותם פגיעה ישירה בהכנסות והשפעה ארוכת טווח על השגרה הכלכלית לה הורגלו בני המשפחה כולה. חיים ארוכים מהווים הוצאה גדולה מאוד. אילו ידענו לאיזו תקופה צריכים להספיק לנו חיסכונותינו, יכולנו להשתמש בהם ללא כל בעיה. אך תוחלת החיים שלנו היא חידה, וכדי להתמודד איתה עדיף להעביר את הסיכון לגורם אחר - קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

על חשיבות השילוב בין התוכניות השונות

בחיסכון לפנסיה, לעולם אין בפועל אפשרות לדעת למשך כמה זמן הכסף צריך להספיק. חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מספקות לנו מוצרים אשר נותנים לנו הגנה בפני שלושת הסיכונים הללו: ביטוח חיים למקרה מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה וחיסכון לפנסיה.
קרן פנסיה תשלם לך פנסיית זקנה לכל חייך, תשלם לך פנסיית נכות במקרה אובדן כושר העבודה ותשלם פנסיית שארים לבני משפחתך במקרה של מוות בטרם עת. חברת הביטוח תשלם לך קצבה חודשית לכל החיים, ואם תרכוש את הכיסויים הביטוחיים, אזי תקבל פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר העבודה. במקרה כזה מוטביך יקבלו את סכום ביטוח החיים שתרכוש, כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית, על פי בחירתם.