דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

אודות אפיקי חיסכון פנסיוני 

חיסכון פנסיוני בקופות גמל מהווה צבירת כספים לתקופת הפנסיה. מטרת החיסכון לייצר הכנסה חודשית לאחר סיום תקופת עבודה. המדינה מעודדת חיסכון פנסיוני באמצעות הטבות מס הניתנות לחוסך.

בשנת 2008 נקבע כי הכספים הנחסכים בקופות גמל מיועדים לקצבה בלבד. המשמעות היא כי הכספים ישולמו לחוסך לאחר פרישתו מעבודה בדרך של תשלומים חודשיים.

האבחנה בין קופות הגמל המשמשות לחיסכון פנסיוני

קופות הגמל כולן משמשות היום כחיסכון למטרת קצבה חודשית. קיימת אבחנה בין קופות משלמות אשר מהן מקבלים את הקצבה באופן ישיר לבין קופות שאינן משלמות  ומהן נצטרך להעביר את הכספים לקופת גמל לחיסכון. בכל מקרה וללא קשר לסוג הקופה בה חוסכים, אדם שעבר את גיל 60 זכאי להתחיל לקבל פנסיה חודשית. יחד עם זאת, קיימת עדיפות למי שימשיך ויחסוך עד גיל הפרישה החוקי ויתחיל לקבל את הפנסיה בגיל זה, הן מבחינת הסכום לו יהיה זכאי והן מבחינת הזכות לפטור ממס על הקצבה החודשית שלו. מי שירצה לקבל חלק מכספו כסכום חד פעמי, יוכל לעשות זאת רק לאחר שיבטיח לעצמו קצבה מינימלית. הסכום החד פעמי שיינתן יהיה בעצם חלק מהקצבה - המתורגם לתשלום אחד, שייתכן ויהיה חייב במס.

מהן קופות הגמל המשלמות? - כל קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח המנהלים לקצבה.

מהן קופות גמל שאינן משלמות? - כל אותן קופות גמל שנוהלו בעבר בבנקים ופוליסות ביטוח המנהלים ההוניות.

ומה עונה על ההגדרה של קופת גמל?

  • קרן פנסיה מקיפה - החוסך בה יקבל פנסיית זקנה מגיל פרישה, פנסיית נכות במידה ויאבד את כושר עבודתו בטרם גיל פרישה ובני משפחתו יקבלו פנסיית שארים במקרה חו"ח מותו המוקדם. התנאים לחוסך בקרן פנסיה מוגדרים בתקנון הניתן לשינוי.
  • קרן פנסיה כללית - קרן פנסיה המשלמת קצבת זקנה בלבד. ניתן, על פי רצון החוסך, להוסיף בה כיסוי לנכות ולשארים.
  • פוליסת ביטוח מנהלים - החוסך בה יקבל את כספי החיסכון שלו לאחר גיל 60. רכישת כיסוי ביטוחי למקרה מוות או אובדן כושר עבודה היא אופציה בלבד לבחירת החוסך. תנאי החיסכון והביטוח מוגדרים בפוליסה שהיא חוזה מחייב בין מבוטח וחברת הביטוח.
  • קופת גמל - החוסך בה יקבל את כספי החיסכון שלו לאחר גיל 60. רכישת כיסוי ביטוחי למקרה מוות או אובדן כושר עבודה היא אופציה בלבד לבחירת החוסך. תנאי החיסכון מוגדרים בתקנון הקופה. 

מה מבררים לפני שמחליטים על חיסכון פנסיוני?

איזה מוצר מבין מוצרי החיסכון הפנסיוני מתאים לך? האם כדאי לך לבחור מוצר פנסיוני אחד או אולי לשלב בין מספר מוצרים (ביטוח מנהלים וקופת גמל, קרן פנסיה מקיפה ופוליסת ביטוח וכו')? האם אתה זקוק לכיסוי ביטוחי ומה חלקו מתוך כלל החיסכון החודשי לפנסיה? על שאלות אלו ורבות אחרות צריך לענות כדי לבצע את הבחירה הנכונה בחיסכון המשמעותי של חיינו.

מי מופקד על ניהול אפיקי החיסכון בהם כספי הפנסיה?

אפיקי החיסכון הפנסיוני מנוהלים באמצעות חברות ביטוח ובתי השקעות פרטיים.

מדוע חשוב שלכל אדם יהיה חיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני עושה את ההבדל בין גמלאי שחי לאחר פרישתו ברמת חיים לה היה רגיל, ובין אדם שתלוי בקצבאות מדינה כדי לשרוד. היום המדינה מחייבת כל עובד בישראל להחזיק בפנסיה כדי להבטיח את עתידו. 
היות ובזכות התקדמות הרפואה מעריכים כי אנשים חיים תקופה של שליש מחייהם לאחר שפרשו לפנסיה,  
חיוני שיהיה לאדם מקור הכנסה שישמש אותו במהלך תקופה ארוכה זו. שאם לא כן, יהיה תלוי בקצבאות המדינה.
בין אם מדובר על קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, ככל שגיל החוסך צעיר יותר (בין אם כשכיר או כעצמאי), כך הוא צובר סכום גבוה יותר לקראת הפרישה.

סיכום

אף על פי שנמצאים בשגרת חיים, יש לחשוב על 'יום המחר' ולהיות מוכן לקראתו. 
על מנת להצטרף לתוכנית פנסיונית כלשהי בהתאם לפרטיך (מצבך המשפחתי, מקום עבודה, האם יש לך ילדים או לא, מהו גילך הנוכחי ופרמטרים נוספים) מקיימים פגישה עם יועץ פנסיוני מורשה, או סוכן שיווק פנסיוני או בעל רישיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני, אשר יש לו את הכלים להתאים מוצר פנסיוני ואת הגוף המנהל המתאימים ביותר לצרכיך.