דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - ועדות דירקטוריון

חברי וועדות דירקטוריון

ועדת השקעות עמיתים

 • מר זאב גוטמן, יו"ר
 • מר דוד גולן
 • מר אהרון ציטרין
 • גב' אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מר מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש ע"פ תקנות מ"ה.

ועדת ביקורת

 • מר גיל קורץ, יו"ר
 • גב' לימור לבנת, דח"צ
 • גב' אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מר מישאל וקנין, דח"צ

ועדת הביקורת מתכנסת ומקיימת לפחות 6 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.

ועדת אשראי

 • מר גוטמן זאב, יו"ר
 • מר זהב אלי
 • גב' פרס לכיש עדנה
 • מר אהוד סביון 

ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

ועדת תגמול מוסדיים

 • מר מישאל וקנין, יו"ר
 • גב' אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מר גיל קורץ, דח"צ 
 • גב' לימור לבנת, דח"צ 

ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך.

ועדת ניהול סיכונים

 • מר אביה ספיבק, יו"ר
 • מר מישאל וקנין, דח"צ
 • מר גיל קורץ, דח"צ
 • מר יובל הברמן

ועדת איתור

 • מר מישאל וקנין, יו"ר
 • מר אריה מינטקביץ
 • גב' לימור לבנת, דח"צ