דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - ועדות דירקטוריון

חברי וועדות דירקטוריון

ועדת השקעות

 • מר זאב גוטמן, יו"ר
 • מר דוד גולן
 • אהרון ציטרין
 • אסתר ברק לנדס, דח"צ
 • מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש ע"פ תקנות מ"ה.

ועדת ביקורת

 • גיל קורץ, יו"ר
 • גב' לימור לבנת, דח"צ
 • אסתר ברק לנדס דח"צ
 • מישאל וקנין, דח"צ

ועדת הביקורת מתכנסת ומקיימת לפחות 6 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.

ועדת אשראי

 • גוטמן זאב, יו"ר
 • זהב אלי
 • פרס לכיש עדנה
 • אהוד סביון 

ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

ועדת תגמול

 • מישאל וקנין, יו"ר
 • אסתר ברק לנדס, דח"צית 
 • גיל קורץ, דח"צ 
 • לימור לבנת, דח"צית  

ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך.

ועדת ניהול סיכונים

 • אביה ספיבק, יו"ר
 • מישאל וקנין, דח"צ
 • גיל קורץ, דח"צ
 • יובל הברמן

ועדת איתור

 • מישאל וקנין, יו"ר
 • אריה מינטקביץ
 • לימור לבנת, דח"צ