דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - ועדות

חברי וועדות 

ועדת השקעות עמיתים

 • מר זאב גוטמן, יו"ר
 • מר דוד גולן
 • מר אהרון ציטרין
 • גב' אסתר ברק לנדס
 • מר מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש ע"פ תקנות מ"ה.

ועדת ביקורת

 • מר גיל קורץ, יו"ר - דירקטור בלתי תלוי
 • גב' אסתר ברק לנדס, דירקטורית בלתי תלויה
 • גב' מעין כהן מועלם - דירקטורית בלתי תלויה

ועדת הביקורת מתכנסת ומקיימת לפחות 6 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.

ועדת אשראי

 • מר גוטמן זאב, יו"ר
 • גב' עדנה פרס לכיש
 • מר שמוליק ארבל
 • מר אהוד סביון 

ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשני הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. 

ועדת תגמול מוסדיים

 • גב' מעין כהן מועלם - יו"ר - דירקטורית בלתי תלויה
 • גב' אסתר ברק לנדס, דירקטורית בלתי תלויה
 • מר גיל קורץ, דירקטור בלתי תלוי

ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך.

*וועדת תגמול מוסדיים משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל - מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.

ועדת ניהול סיכונים

 • מר גיל קורץ, דירקטור בלתי תלוי

ועדת איתור

 • גב' אסתר ברק לנדס - דירקטורית בלתי תלויה