דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

מאפייני פעילות

מאפיינים עיקריים של הפעילות העסקית של הקבוצה בשנים האחרונות

מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") באמצעות חברות הבנות שלה ("קבוצת מגדל ביטוח") פועלת בעיקר בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל.
מגדל ביטוח משרתת למעלה מ-2.5 מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל, נמצאת בקשרים עסקיים עם כ-2,800 סוכנים ומנהלי הסדרים, ומעסיקה כ- 4,305 עובדים (הנתונים עדכניים לתאריך 31.12.2022).

מגדל ביטוח היא חברת הביטוח הגדולה והמובילה בתחום ביטוח החיים וחיסכון לטווח ארוך בישראל. סך הנכסים המנוהלים של קבוצת מגדל נכון ליום 31.12.2022 הינו כ- 316 מיליארד ש"ח, לרבות נכסי נוסטרו העומדים כנגד ההון.

קבוצת מגדל אחזקות מנהלת נכסים בסך של כ- 368 מיליארד ש"ח, לרבות נכסי נוסטרו העומדים כנגד ההון  (נכון ליום 31.12.2021).

נתונים כספיים של חברה לחץ כאן >

תחומי הפעילות העיקריים של קבוצת מגדל ביטוח הינם:

תחום ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך - כולל את הפעילות הביטוחית של הקבוצה בענפי ביטוחי החיים וכן את פעילות הקבוצה בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל. הפעילות בתחום זה מתמקדת בעיקר בחיסכון לתקופת הפרישה (במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה וקופות גמל, לרבות קרן השתלמות) ("החיסכון") וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות ואובדן כושר עבודה ("הסיכון" או "הריסק").

תחום זה, הינו תחום הפעילות העיקרי בו עוסקת הקבוצה.

תחום ביטוח בריאות - כולל את הפעילות הביטוחית של הקבוצה בתתי הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (כגון ניתוחים, תרופות והשתלות), ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוחי שיניים, ביטוחי נסיעות לחו"ל וביטוח תאונות אישיות בתקופת ביטוח העולה על שנה.

תחום הביטוח הכללי - כולל את תתי הענפים העיקריים הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, וענפי ביטוח כללי אחרים (הכוללים ביטוחי חבויות וביטוחי רכוש ואחרים).

הקבוצה מחזיקה גם בסוכנויות ביטוח המוחזקות בעיקרן באמצעות מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ ("מגדל סוכנויות") שהינה בשליטה מלאה של מגדל ביטוח.