דלג לתוכן
קרנות השתלמות

לא רק לשכירים: כל הסיבות לעשות קרן השתלמות אם אתה עצמאי

עצמאים רבים נוטים לא פעם להתמקד בתפעול ובניהול העסק שלהם בהווה, ופחות מתכננים את העתיד לבוא, ובכלל זה - כמובן - להתכונן לחיים לאחר סגירת העסק והיציאה לפנסיה.
בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017 נקבע כי עצמאי יבצע הפקדות לקופת גמל לקצבה מתוך סכומי ההכנסה החייבת שלו בשנת המס ("פנסיה חובה לעצמאים"). כספי פנסיה חובה לעצמאים ישמשו אותו כקצבה חודשית קבועה בתקופת הפנסיה.
מוצר נוסף שיכול להשלים את ההכנסה בתקופת הפנסיה הינו קרן השתלמות. עמית עצמאי המפקיד לקרן השתלמות יזכה מצד אחד להטבות מס בגין הפקדת הכספים לקרן (מוגבל בתקרה שנתית) ומצד שני יוכל להשתמש בכספים שנצברו בקרן בדרך של אנונה חודשית בהגיעו לגיל הפרישה.

מהן הטבות המס בקרן השתלמות?

  • הוצאה מוכרת - הפקדת כספים בשיעור של 4.5% מהכנסתו החייבת של העמית תזכה אותו בהכרה כהוצאה. סכום זה מוגבל בסך של 11,835 ₪ נכון לשנת 2021.
  • פטור ממס על הרווחים - הפקדה בסכום של עד 18,480 ₪ בשנה, נכון לשנת 2021, מקנה פטור ממס על הרווחים בגין הפקדה זו.
  • דחיית מס - מיסוי על רווחים חייבים מתבצע במועד המשיכה.

 

מועדי הפקדה

לקרן השתלמות לעצמאים ניתן להפקיד בכל מועד, בהתאם לרצון העמית וצרכיו.


מועדי משיכה

  • ככלל ניתן למשוך כספים בקרן לאחר 6 שנים ממועד הפקדה ראשונה ("6 שנות ותק").
  • עמית שהגיע לגיל פרישה יכול למשוך את הכספים לאחר 3 שנות ותק.
  • עמית שיוצא להשתלמות ועבר אישור הקרן להשתלמות, יכול למשוך מחשבונו בקרן את סכום הוצאות ההשתלמות לאחר 3 שנות ותק.
  • ניתן לבצע משיכה חלקית מהחשבון הקרן.
  • משיכת כספים מהחשבון בקרן חוסמת את החשבון להפקדות חדשות.

 


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.