דלג לתוכן
ביטוח משכנתא ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא - מהם הכיסויים המרכזיים?

ביטוח משכנתא, מחוייב ע"י כל מי שלוקח משכנתא מהבנק. הביטוח למעשה מבטיח לבנק את החזר התשלומים במקרים שבהם הלווה יהיה מנוע לעשות זאת בעצמו ואת עלות הכינון של הנכס המבוטח במידה וניזוק.
ביטוח משכנתא מורכב למעשה משני כיסויים עיקריים: ביטוח חיים למשכנתא, המספק כיסוי ביטוחי ללווים ולבנק גם יחד, במקרה שאחד הלווים נפטר. במצב שכזה, הבנק מקבל מחברת הביטוח את יתרת סכום המשכנתא שעדיין לא שולמה, וכך למעשה בני המשפחה לא נאלצים להתמודד עם המשך תשלום המשכנתא לבנק.

הכיסוי השני בביטוח המשכנתא הוא ביטוח מבנה למשכנתא, המספק כיסוי עבור מצבים שבהם נגרם נזק משמעותי לנכס ו/או שערכו של הכנס פחת באופן משמעותי עקב אסונות טבע לא צפויים. במקרה זה, ביטוח המבנה למשכנתא מעניק כיסוי לעלויות הנדרשות לשיקום הנזק.

שעבוד לבנק: סעיף זה בפוליסת ביטוח המבנה קובע כי הבנק הוא "מוטב בלתי חוזר", דהיינו שאם חלילה נגרם נזק למבנה הבית, הרי שהבנק יהיה זה שיקבל את השיפוי מחברת הביטוח ולא אתם, הלווים.

ביטוח מבנה למשכנתא- כיסויים מרכזיים:

  • ביטוח מבנה: ביטוח המבנה מגן הן עליכם והן על הבנק מפני נזקים שעלולים להיגרם למבנה הבית ושעשויים לפגוע בשווי לצרכי משכון. נזקים כאלו יכולים לכלול הצפות, שריפות, פגעי מזג אוויר, רעידות אדמה, מעשי השחתה, ועוד. בהקשר זה חשוב לציין שבכדי להימנע ממצב של "ביטוח חסר", מומלץ לשקול שסכום ביטוח המבנה יהיה בגובה הסכום שיעלה לבנות את הבית בשלמותו, ולא על פי גובה ההלוואה שלקחתם מהבנק.
  • כיסוי מפני רעידת אדמה: כיסוי רעידות אדמה במסגרת ביטוח מבנה למשכנתא, מקנה שיפוי במקרה שבו נגרם נזק למבנה כתוצאה מרעידת אדמה. חשוב לזכור, כי בביטוח מבנה רגיל המבוטחים לא חייבים בסעיף זה, אולם ככל שמדובר ביטוח מבנה למשכנתא, הרי שהבנק רוצה לוודא שהוא מכוסה גם מפני נזק משמעותי כמו רעידת אדמה, ולכן כל לווי המשכנתא מחויבים לכלול כיסוי הזה בפוליסה שלהם.
  • כיסוי לנזקי צנרת: בשונה מביטוח מבנה רגיל, גם כאן, לווי המשכנתאות מחויבים להכליל סעיף זה בפוליסה שלהם, כתנאי של הבנק לאישור ההלוואה.
    ביטוח מבנה למשכנתא מכסה, כאמור, נזקים שנגרמו למבנה הדירה, וכולל את החלקים הקבועים של המבנה, וגם כאלה המחוברים אליו בחיבור קבוע. הביטוח עצמו כולל כיסוי מקיף להוצאות עבור תיקון, שיפוץ או בנייה מחדש של הדירה; כיסוי הוצאות לבעלי המקצוע השונים, כמו אדריכלים, שמאים, מהנדסים, קבלנים ועוד, הוצאות משפטיות אם יהיו, הוצאות עבור פינוי הריסות, ועוד. כמו כן, הביטוח כולל פיצוי בגין אובדן דמי שכר דירה בתקופה שבה הדירה אינה ראויה למגורים, וכן ביטוח אחריות צד ג'.
    עבור ביטוח המבנה למשכנתא ניתן גם לרכוש הרחבות תמורת תשלום נוסף, הכוללות ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית, ביטוח משטחי זכוכית ושיש, אביזרים סניטריים, כיריים קרמיים, בריכות שחייה, נזקי טרור איטום, דוודים ועוד.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף