דלג לתוכן
ביטוח משכנתא ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא

תשובות ל-5 שאלות נפוצות בנושא ביטוח משכנתא

1. מה כולל ביטוח משכנתא?
ביטוח משכנתא מגלם בתוכו שני סוגים של כיסויים ביטוחיים - ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה. הראשון – ביטוח חיים למשכנתא מספק הגנה ביטוחית הן על הלווים והן על הבנק במקרה שבו חו"ח אחד הלווים הולך לעולמו. במצב זה, חברת הביטוח תעביר לבנק את סכום המשכנתא שעדיין לא שולם, על מנת להקל על העול הכלכלי שהותיר המנוח על בני המשפחה. במקרה וסכום הביטוח גבוה מסכום המשכנתא שהועברה לבנק, תשולם יתרת סכום הביטוח למוטבים שאותם קבע המבוטח. סוג שני של הכיסוי הביטוחי הוא ביטוח מבנה, המכסה מצבים של פגיעה בנכס ופיחות בשוויו - למשל כתוצאה מאסון טבע או שריפה. כך למעשה, הפוליסה מכסה את המשך תשלומי המשכנתא וכן את עלויות שיקום הנכס, כאשר הנכס עצמו נותר בבעלות הלווה.

2. האם חובה לעשות ביטוח משכנתא?
כן, ביטוח משכנתא הוא חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מנטילת המשכנתא, עד כדי כך שבנק לא יאשר את ההלוואה אם לא יוצגו בפניו אישור על רכישת ביטוח משכנתא מתאים. מטרתו העיקרית של ביטוח המשכנתא הוא להבטיח שבמקרים שבהם הלווה נפטר, ומשפחתו אינה יכול להמשיך לשלם את כספי ההלוואה, הבנק לא יינזק מכך וחברת הביטוח תשלם לבנק את חוב המשכנתא.

3. מה ההבדל בין ביטוח משכנתא לביטוח חיים?
ביטוח חיים למשכנתא נרכש לפי פרטי ההלוואה שנתן המבוטח בעת ההצטרפות וסכום הביטוח שלו יורד בהתאם לפרטים אלה (ככל ויורדת יתרת המשכנתא בבנק כל עוד חולפת תקופה). לפיכך ביטוח חיים למשכנתא נועד לבטח את כספי הלוואת המשכנתא, והוא מבטיח לבנק, שהוא המוטב העיקרי – לקבל את החזר יתרת ההלוואה במקרה של מות הלווה. לעומת זאת, ביטוח חיים פרטי (ריסק) מבטח את המבוטח בסכום ביטוח קבוע וצמוד למדד, והוא נועד לספק כיסוי לבני המשפחה במקרה של מות המבוטח, בהתאם לצורך הביטוחי. כספי הפוליסה משולמים למוטבים של הנפטר כפי שהוא עצמו הגדירם.

4. כיצד נקבעת הפרמיה החודשית?
גובה הפרמיה של ביטוח משכנתא מחושב עפ"י עלותם של ביטוח החיים למשכנתא ושל ביטוח המבנה. ביטוח החיים למשכנתא משולם בהתאם לסכום המשכנתא שנלקחה, תקופת המשכנתא והריבית שנקבעה לה, ובנוסף הפרמיה נקבעת על פי גילו ומצבו הרפואי של הלווה, לרבות האם הוא מעשן.

5. האם לעשות ביטוח בבנק או בחברת ביטוח מוכרת?
בעבר הלא רחוק היה נהוג לרכוש ביטוח משכנתא מהבנק שממנו נלקחה המשכנתא. זה היה נראה קל, זמין ומתבקש, כיום, שוק המשכנתאות והביטוחים מאופיין בתחרות בריאה - חברות ביטוח רבות מציעות לצרכנים הצעות אטרקטיביות לפוליסות הקשורות בביטוח משכנתא מומלץ תמיד לבחון כמה הצעות ולבחור את המתאימה מביניהן.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף