דלג לתוכן
ביטוח מקיף לרכב ביטוח מקיף לרכב
ביטוח מקיף לרכב

ביטוח רכוש כנגד גניבה ונזקים שונים לרכב

 

מה כולל ביטוח מקיף לרכב?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • נזקי רכוש
  • אובדן גמור וגניבה
  • נזקי רכוש לצד שלישי
  • הגנה משפטית

 

ביטוח מקיף לרכב אינו מחויב עפ"י חוק, אך הוא חיוני למען השקט הנפשי שלכם, ומספק הגנה וכיסוי מקיף גם לרכב עצמו, ולא רק לצד ג', וזאת בכל המקרים שבהם נגרם לרכב נזק או אובדן מוחלט (טוטאלוס) בעקבות אסון טבע, שריפה, שיטפון, רעידות אדמה והצפות, גם במקרים בהם נגרם נזק בעקבות מעשי השחתה, פריצה, גניבה, תאונה וכו'. במקרים אלו יקבל המבוטח פיצוי כספי מטעם חברת הביטוח, שמטרתו לכסות את ההוצאות על הנזקים שנגרמו לרכוש.

 

ביטוח מקיף לרכב מעניק כיסוי בשני מצבים גם יחד - במצב בו בעל הרכב אשם בנזק, ובמצב בו גורם אחר הוביל לתאונה או לנזק.

 

הרוב המכריע של הנהגים בישראל בוחרים לרכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב, ולא להסתפק בביטוח החובה בלבד, מפני שביטוח זה מעניק סל כיסויים רחב ביותר, על כל מקרה שלא יבוא. בנוסף, מבוטח שנקלע למצב בו נגרם נזק לרכבו, יכול ליהנות מראש שקט מהעובדה שחברת הביטוח תכסה את ההוצאות, וזאת לעומת נהג שלא רכש ביטוח מקיף, וביום בהיר אחד מתמודד עם דרישות כספיות גבוהות ולא צפויות.

 

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי על ידי רכישת כתבי שירות נוספים כגון:

חבילת שירותי דרך וגרירה + רכב חלופי "עד אלייך", שמשות מקוריות, שמשות תחליפיות, פנסים ומראות צד, רעידת אדמה ועוד.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

קיזוז תגמולי ביטוח בגין חלפים בעת תיקון רכב במוסך שאינו בהסדר

בתקופה האחרונה אנו עדים להתייקרות במחירי החלפים של כלי רכב וכתוצאה מכך, לעלייה משמעותית בעלות התיקון של רכבים והטיפול בהם בשל אירוע תאונתי.
מגדל שמה לעצמה כמטרה לנסות לצמצם, ככל הניתן, את ייקור פרמיית הביטוח, וזאת בין היתר בהתאם לתנאי הפוליסה הקובעים כי עומדת לחברתנו הזכות לקבוע את דרך הפיצוי; ועל פי חוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, אשר מטיל בסעיף 61(א) לחוק על המבוטח את החובה לפעול להקטנת הנזק.
נוכח האמור, אנו מבקשים להביא לידיעתך, כי לאחר אירוע תאונתי, באפשרותך לפעול לתיקון הרכב באחד ממוסכי ההסדר העובדים עם החברה (רשימת מוסכי ההסדר זמינה באתר החברה).

בנוסף, הרינו להודיעך כי היה ותבחר לפנות למוסך שאינו מוסך הסדר, עליך להעביר לחברתנו בטרם תיקון הרכב את דו"ח האומדן הראשוני הכולל את הצעת התיקון, על מנת שחברתנו תוכל לבחון בטרם התיקון האם עלות החלפים בהצעת התיקון סבירה, ובמידת הצורך לסייע בהספקת החלפים הנדרשים באמצעות אחד מספקי החלפים עמם התקשרה. לפרטים נוספים בעניין הספקת החלפים, ניתן לפנות לטלפון 076-8867705
לתשומת ליבך, החל מתאריך 1 בספטמבר 2023 חברתנו תישא בעלות התיקון בהתאם להסדריה עם ספקיה השונים ובהתאם לכך, היה ותבחר לתקן את רכבך במוסך שאינו מוסך הסדר הגובה מחירי חלפים, אשר עולים על עלותם בהתאם להסדרי החברה, הינך צפוי לתשלום בהתאם לעלויות התואמות את הסדרי החברה בלבד.
ככול שהסדר זה אינו מקובל עליך וטרם התרחש אירוע ביטוחי, הינך רשאי לבטל את פוליסת הביטוח ולקבל החזר יחסי של פרמיית הביטוח בגין התקופה שנותרה ממועד הביטול ועד לתום תקופת הביטוח, ללא כל חיוב נוסף מצידך.
בכל שאלה או הבהרה, אנא פנה אל סוכן הביטוח שלך או למוקד שירות הלקוחות של חברתנו.

 

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך