דלג לתוכן

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

ביטוח המשלים את כיסוי הניתוחים של קופות החולים

כיסוי משלים שב"ן (שירותי בריאות נוספים) לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח של מגדל הוא רובד משלים לכיסוי לניתוחים פרטיים הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. התוכנית כוללת החזר הוצאות ניתוח וטיפולים מחליפי ניתוח, מעבר לזכויות המגיעות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בה המבוטח חבר.

מה כולל ביטוח משלים שב"ן לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל?

כיסוי הביטוח כולל:

  • 3 התייעצויות עם רופא מומחה עקב ניתוח.
  • שכר מנתח.
  • הוצאות רפואיות בבית חולים פרטי, הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
  • טיפול מחליף ניתוח.

תנאים כלליים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי ביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 0-85

דמי הביטוח:

  • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
  • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?

מידע נוסף לשימושך