דלג לתוכן
אודות יוזמה

יוזמה - הרכב ורשימות נכסים

*ניתן לקבל מידע נוסף על פעולות הקרן, מסמכי היסוד שלה ודו"חות כספיים מבוקרים במשרדי הקרן.