דלג לתוכן
מידע לעצמאים

דאגו לעצמכם: פנסיה לעצמאים עם הכנסה לכל החיים

כעצמאים, אתם בוודאי נהנים מחופש פעולה גדול, בו אתם אלו המחליטים על שעות העבודה שלכם, תנאי העבודה והשכר - ובעיקר פטורים מלתת דין וחשבון כלפי מנהלים ומעסיקים. יחד עם זאת, את הדין וחשבון אתם חייבים בעיקר לעצמכם, ולצד ניהול העסק והדאגה הרבה להצלחתו, יש לכם גם אחריות רבה לדאוג לעתידכם הכלכלי והפנסיוני ולשמירה על כיסוי ביטוחי לעת צרה, ולהבטיח לעצמכם כי בבוא היום, עם יציאתכם לפנסיה, תוכלו ליהנות מפרי עמלכם, ולשמר על רמת החיים לה הורגלתם לאורך השנים.
לאור העובדה שעצמאים רבים משקיעים בניהול העסק שלהם בהווה הרבה יותר מאשר בעתידם הכלכלי - לא כולם מחזיקים כיום חיסכון פנסיוני, ובשל כך החליטה הממשלה בשנת 2017 להעביר את חוק פנסיה לעצמאים, המחייב כל עובד עצמאי בישראל להפריש סכום כסף שישרת אותו בתקופת הפנסיה.
למרות החוק החדש יחסית, והתפיסה השגויה של עצמאים רבים שחושבים שלא באמת יוכלו לצאת לפנסיה בהיותם בעלים ומנהלים עסק
פרטי - עדיין חשוב מאוד לזכור כי במיוחד בכל הנוגע לעובדים עצמאים - רמת החיים לאחר הפרישה לגמלאות תהיה תלויה רבות בחיסכון הפנסיוני שלכם, ולכן חשוב לתכנן את תקופת הפרישה במעוד מועד. חשוב לבחור במסלול פנסיוני מותאם לצרכיכם, מתוך הבנה שחיסכון קבוע לקרן הפנסיה מהווה ביטחון, המבטיח לכם לא רק הכנסה חודשית שוטפת לאחר סיום העבודה, אלא גם הגנה כלכלית במקרי נכות או אובדן כושר עבודה, וכן הכנסה רציפה עבור בני המשפחה במקרה מוות (פנסיה חודשית לשאירים).


כמה צריך להפקיד לקרן פנסיה לעצמאיים?
החוק מחייב כל עצמאי - עוסק פטור או עוסק מורשה - להפריש סכום מינימום לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם לגובה ההכנסה שלו. חובת ההפרשה לפנסיה לעצמאים מחושבת כך: עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפריש לפנסיה 4.45%. מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, העצמאי מחויב להפריש לפנסיה 12.55%.
בנוסף, ההפרשה הפנסיונית מחולקת כך ששני שליש מהכסף מסווגים לרכיב תגמולים ושליש מסווג לרכיב סיוע במצב אבטלה - רכיב ייעודי הנכלל בחיסכון הפנסיוני שאותו ניתן למשוך בתקופת אבטלה, ולא רק בגיל הפרישה.

את התשלום לחיסכון הפנסיוני יש להפקיד בכל שנת מס. אם אתם כבר מפקידים כספים גם לקופת גמל לקצבה, הפקדות אלו יילקחו בחשבון כחלק מההפקדות המחויבות על פי חוק.
בנוסף, עצמאים שמפקידים לחיסכון פנסיוני (וגם שכירים העושים זאת שלא באמצעות המשכורת החודשית), יכולים ליהנות מהטבות מס הניתנות ע"י רשויות המס בשתי שיטות מרכזיות:

  • הטבת ניכוי - הפחתת גובה ההכנסה שעליו חייבים לשלם מס הכנסה
  • הטבת זיכוי - המעניקה החזר כספי מהמס המשולם בפועל


יחד עם זאת, בחוק ניתן פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאים במספר מקרים מוגדרים: אם בתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור; גיל העצמאי פחות מ-21, גיל העצמאי גבוה מ-60, גיל העצמאי היה 55 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף, כלומר, שנולד לפני 31.12.1961.


קרנות הפנסיה של מגדל: מותאמות אישית לכל מצבי החיים
כמו מרבית קרנות הפנסיה, גם קרנות הפנסיה של מגדל מקפת מספקות לכם מענה ב-3 מצבי חיים עיקריים:
• קצבת פרישה חודשית המהווה משכורת שוטפת עם היציאה לגמלאות
• קצבת נכות חודשית במצב של אובדן כושר עבודה
• קצבת שארים, במקרה מוות חס וחלילה, שנועדה לתמוך בבני המשפחה

קרנות הפנסיה של מגדל מקפת מהוות למעשה את המשכורת החודשית שלכם לאחר הפרישה מהעבודה, והיא תשולם לכם באופן קבוע למשך כל ימי חייכם. גובה התשלום ייקבע בהתאם לגובה החיסכון שהצטבר בקרן במשך השנים ועד היציאה לפנסיה, כשבדרך זו - ככל שתקדימו לחסוך סכומים גבוהים יותר - כך תיהנו ממשכורת חודשית גבוהה יותר בפנסיה.
קרן הפנסיה "מגדל מקפת אישית" מציעה מבחר מסלולי ביטוח מותאמים אישית, בהתאם למצב האישי והמשפחתי של כל מבוטח. בנוסף, בקרן הפנסיה מגוון מסלולי השקעה בהם: מודל השקעות תלוי גיל, מסלול מניות, מסלול שקלי, מסלול אג"ח ועוד, וכן את קרן מגדל מקפת משלימה, המתאימה לעצמאים בעלי שכר גבוה, שהגיעו לתקרת ההפקדות בקרן הפנסיה או בחיסכון פנסיוני אחר - ושיש ברשותם סכום כסף גדול שתמורתו הם מעוניינים לקבל קצבה חודשית לכל החיים החל מגיל הפרישה, וכמובן - ליהנות גם מהטבות המס הנהוגות.


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.