דלג לתוכן
מידע לעצמאים

הטבות מס לעצמאים

הטבות המס בחיסכון הפנסיוני של עצמאים

עצמאי שחוסך לפנסיה נהנה מתמיכת המדינה באמצעות הטבות מס הניתנות לחוסכים. שתי הטבות המס הרלוונטיות לעצמאים הן הטבת הזיכוי והטבת הניכוי:
זיכוי - החזר כספי מהמס המשולם בפועל.
ניכוי - הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.
עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו החייבת לחיסכון פנסיוני (בכפוף לתקרות הקבועות בתקנות המס), וליהנות מהטבות המס כאשר 5.5% הם לזיכוי ואילו 11% לניכוי. בנוסף לכך, יכול להפקיד עד 3.5% נוספים מהכנסתו (מוגבל ב-2.5 פעמים השכר הממוצע במשק) לרכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה וליהנות מזיכוי מס נוסף. במידה וינצל את הטבת המס בגין ההפקדה לאובדן כושר עבודה, יוכרו 16% במקום 16.5% מההכנסה החייבת.

לדוגמא:
עצמאי המרוויח 10,000 ₪ בחודש, יכול להפקיד 1,650 ₪ בחודש לחיסכון פנסיוני ולקבל זיכוי על 550 ₪ וניכוי על 1,100 ₪.
בפועל, הטבת המס לזיכוי היא בגובה 35% מההפקדה של 550 ש"ח, ולכן הטבת המס בפועל הינה 193 ₪.
הטבת הניכוי היא בגובה המס השולי של העצמאי. בדוגמא לעיל, לא נשלם מס בגובה 23% על הפקדה של 1,100 ₪. הטבת המס בפועל הינה 253 ש"ח.
שילמנו אם כך 1,650 ₪ לחיסכון שלנו ומס הכנסה החזיר לנו 446 ₪.

חשוב לזכור כי הטבת המס רלוונטית למי שאכן משלם מס על הכנסותיו. בנוסף, הטבות המס הללו מוגבלות להפקדה של 2,904 ₪ לחודש (נכון לשנת 2019). מעבר לכך אין הטבות.

הטבות המס בקרן השתלמות של עצמאים

חיסכון בקרן השתלמות לעצמאים נהנה גם הוא, כמו חיסכון פנסיוני, בהטבות מס. הטבת המס ממנה נהנה העצמאי היא הטבת הניכוי דהיינו, הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.

כמה כסף יכול להפקיד עצמאי לצורך הטבת המס?

לצורך ניצול הטבת מס מקסימלית סכום ההפקדה בקרן ההשתלמות צריך להיות בשיעור של 4.5% מההכנסה החייבת, המוגבלת בתקרת הכנסה החייבת בסכום של 264,000 ₪ לשנה (נכון לשנת 2019).
לפיכך, מי שאינו מפקיד את המקסימום המותר, יכול להיות שייהנה מהטבת מס מופחתת, אם בכלל.
הפקדה בקרן השתלמות כדאית למי שמשלם מס הכנסה ולכן ייהנה מהטבת המס.
נוסיף לכך את העובדה שמדובר במוצר חיסכון המתקבל בסכום חד פעמי, מתום שש שנות חיסכון ואילך, הפטור ממס הכנסה ומס רווחי הון.

אני רוצה לשמוע

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה לשמוע