דלג לתוכן
מידע לעצמאים

אובדן כושר עבודה לעצמאי

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן עלינו מפני מצב שבו כתוצאה ממחלה או מתאונה, איננו יכולים לעבוד ולפרנס

בבואנו לרכוש ביטוח שכזה כעצמאים, עלינו לתת את דעתנו לשני נושאים. הראשון, ההגדרה לגבי העיסוק או המקצוע שלנו שאותם נרצה לבטח. השני, סכום הפיצוי החודשי אותו נרצה לקבל במקרה ונקלע למצב של אובדן כושר עבודה.
לעניין ההגדרה, חשוב להבין כי אדם יכול לבטח את עצמו למקרה בו לא יוכל לעבוד בכל עיסוק או לחילופין, מקרה בו לא יוכל לעבוד בעיסוק או במקצוע בו עסק בחמש השנים שקדמו למקרה הביטוח.
ההבדל בין שתי ההגדרות הוא שבהגדרה רגילה מבחן הזכאות הוא רפואי נטו בעוד שבהגדרה עיסוקית, יש התייחסות גם ליכולת של המבוטח להשתכר למרות הבעיה הרפואית.
כעצמאים, עלינו להגדיר במדויק מה העיסוק שלנו אשר מפרנס אותנו. התייעצו עם סוכן הביטוח שלכם האם עיסוק זה ניתן וכדאי לבטח בהגדרה המקצועית.
ולעניין הפיצוי שנקבל, יש לדעת כי ניתן לבטח עד 75% מההכנסה ברוטו. מכיוון שלעצמאים אין בהכרח הכנסה חודשית קבועה, בודקים את ממוצע הכנסותיהם בשנים עשר החודשים שקדמו לאירוע הביטוח. גם אתם, בבואכם לקבוע את סכום הפיצוי שאתם רוכשים, כדאי שתעריכו מה ממוצע הכנסותיכם ותבטחו 75% מהכנסה זו.
זכרו כי לעצמאים אין ימי מחלה במימון מעסיק. עליכם לדאוג לעצמכם לכיסוי ביטוחי הולם.