דלג לתוכן
קופות גמל

מסלול השקעה כללי פאסיבי - מילון קופות גמל

מסלול בו הנכסים יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
המדדים הם מדדים פומביים המפורסמים על ידי הבורסה, בורסת חוץ, שוק מוסדר, מערכת מידע אלקטרונית "בלומברג" או "רויטרס" או מערכת מידע מוכרת אחרת המפרסמת שערי מדדים אשר הנכסים הכלולים בהם נסחרים בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל