דלג לתוכן

ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק)

פיצוי כספי למשפחה במקרה של מוות

כולנו משתדלים לחיות חיים טובים ומאושרים, ולתכנן את העתיד שלנו ושל ילדינו, על מנת להבטיח לעצמנו ולאהובינו רווחה כלכלית גם בעתיד. עם זאת, החיים שלנו מלאי הפתעות, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה יקרה מחר.
אפשרות של מוות, היא נושא כאוב שנוטה להידחק, אבל הצורך בדאגה לרווחת אהובינו ולביטחונם מחייב אותנו בהיערכות מראש לפתרון שייתן מענה כספי מתאים למשפחה במקרה אסון. ביטוח חיים (ריסק) הינו ביטוח בתשלום חד פעמי המעניק כיסוי ביטוחי למקרים של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, והוא מיועד להבטיח למשפחה מקור כספי למימון צרכיה.

מה כולל ביטוח חיים למקרה מוות?

הכיסוי הביטוחי כולל:

תכנית ביטוח למקרה מוות מעניקה למוטבים את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה של פטירת המבוטח חלילה, במהלך תקופת הביטוח.
סכום הביטוח נקבע על ידי המבוטח.

  • ניתן לרכוש את התכנית בפרמיה משתנה מדי שנה ("אור 1"). הפרמיה תגבה מדי חודש בחדשו באמצעות הוראות קבע או כרטיס אשראי, בהתאם לבחירת המבוטח.
  • ניתן לרכוש את הביטוח ככיסוי משלים לביטוח בחיסכון הפנסיוני, או כביטוח עצמאי.
  • תקופת הביטוח תסתיים בגיל 65 / 67 / 70 / 75 בהתאם לבחירת המבוטח ולא יאוחר מתום תקופת הביטוח היסודי.

 

גבולות אחריות, חריגים והגבלות לחבות החברה:

החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם נגרם מות המבוטח עקב התאבדות או ניסיון להתאבדות תוך שנה מיום כריתת חוזה הביטוח.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

מחשבון לחישוב סכומי ביטוח חיים למקרה מוות >>

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס

מידע נוסף לשימושך