דלג לתוכן
קופות גמל

שיעור דמי ניהול - מילון קופות גמל

דמי הניהול כוללים את הוצאות קופת הגמל אשר נדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך). שיעור דמי הניהול מחושב על פי נוסחה שקבע משרד האוצר בתקנות.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל