דלג לתוכן
קופות גמל

מסלול השקעה כללי פאסיבי

בקצרה: מסלול השקעה כללי פאסיבי הינו מסלול שבו הנכסים יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המדדים הינם מדדים פומביים המפורסמים על ידי הבורסה, בורסת חוץ, שוק מוסדר, מערכת מידע אלקטרונית "בלומברג" או "רויטרס" או מערכת מידע מוכרת אחרת המפרסמת שערי מדדים אשר הנכסים הכלולים בהם נסחרים בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר.

בהרחבה: גישת הניהול הפאסיבי, שצברה תאוצה בשנים האחרונות, אינה דורשת ניהול שוטף אלא שהיא מתבססת בעיקר במעקב אחר מדדים רבים ממגוון תחומים, בהם: מניות, אג"ח, מט"ח וכו'. כך, מסלול השקעה כללי פאסיבי הוא מסלול שבו הנכסים מושקעים במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מדובר במעקב אחר מדד או מקבץ מדדים פומביים המתפרסמים על ידי הבורסה, בורסת חוץ, שוק מוסדר, מערכת מידע אלקטרונית "בלומברג" או "רויטרס" או מערכת מידע מוכרת אחרת, שבהם מופיעים שערי מדדים שהנכסים הכלולים בהם נסחרים בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר, ומאפשרים לבחון לעומק את תשואות השוק.
לעומת מסלול השקעה כללי פאסיבי, ישנה גם את גישת ניהול מסלול השקעה כללי אקטיבי, שבו בוחרים באופן ספציפי ניירות ערך מסוימים על סמך ניתוח נתונים קיימים, וכן מתבצעת תחזוקה של ההשקעה ע"י קנייה ומכירה של ניירות ערך באופן אקטיבי ושוטף.

יתרונות מסלול ההשקעה הכללי פאסיבי הם:

למסלול השקעה כללי פאסיבי כמה יתרונות בולטים, כשהעיקרי שבהם הוא אפשרות לחשיפה מקסימלית ככל האפשר לעשרות ניירות ערך מסוגים שונים בשווקי הון בארץ ובעולם, דבר שעשוי להפחית את התנודתיות המאפיינת בעיקר השקעה בנייר ערך אחד ספציפי. כך למעשה, מסלול השקעה כללי פאסיבי מאפשר השקעה פאסיבית בפיזור גלובלי נרחב של מדדים מובילים.
יתרון נוסף נעוץ בנזילות המסלול כך שכספי החיסכון הנצברים במסלול נשארים נזילים לאורך כל התקופה וניתן למשוך אותם בכל רגע נתון ללא תלות בתחנות יציאה מגבילות. כמו כן, אם המשקיע מעוניין לעבור בין מסלולי השקעה שונים, הדבר יתאפשר לו ללא שיידרש בתשלום מס רווח הון.
בנוסף, במסלול זה קיימות מדיניות הפקדות גמישה, כך שהמשקיע הוא זה שמחליט כמה להפקיד, מתי להפקיד והאם תהיה זו הפקדה חד פעמית או חודש בחודשו. היבט נוסף של מסלול זה קשור במועד תשלום המס עבור החיסכון, שיידרש רק בתום תקופת החיסכון.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף