דלג לתוכן
ביטוח חיים עם חיסכון

Migdal for life מגדל לקצבה לעצמאים - ביטוח חיים לעצמאים

ביטוח וחיסכון לעצמאים: קופה משלמת לקצבה

כעצמאי, כיוון שלא מבוצעות עבורך הפרשות אוטומטיות לחיסכון לפנסיה כמו אצל שכירים, מוטלת עליך האחריות לדאוג לך ולמשפחתך ולהבטיח את רמת החיים שלכם עם יציאתך לגמלאות, או אם תפגע חלילה יכולתך לפרנס עקב אובדן כושר עבודה או פטירה. חיסכון פנסיוני עושה את ההבדל בין גמלאי שחי לאחר פרישתו ברמת החיים לה היה רגיל, ובין אדם שתלוי בקצבאות מדינה כדי לשרוד. ככל שתתחיל לחסוך בגיל צעיר יותר, כך תצבור סכום גבוה יותר לקראת הפרישה. ובגיל הפרישה יעמדו לרשותך כספי החיסכון הפנסיוני שצברת לצורך קבלת קיצבה חודשית.

מהם היתרונות בביטוח וחסכון לעצמאיים - מגדל לקצבה לעצמאיים?

היתרנות הם:

  • פוליסה המאפשרת לך שילוב בין חיסכון לגיל פרישה לבין הגנה ביטוחית לך ולמשפחתך בהתאם למאפיינים ולצרכים שלך.
  • הפקדותיך בקופת הגמל מגדל לקצבה לעצמאיים מוכרות לצרכי מס, בהתאם לכללי המס.
  • מסלול קצבה ייחודי במקרה סיעודי המשלם תוספת של 50% לקצבה החודשית, לתקופה של עד 60 חודשים או 30 חודשים.
  • בשינוי סטטוס מעצמאי לשכיר, באפשרותך להמשיך את הפוליסה ולשמור על הזכויות שנצברו לך גם במעמדך החדש.
  • אם גילך במועד רכישת הביטוח הוא 60 ומעלה, מובטחים לך מקדמי קצבה כנגד שינויים בתוחלת החיים, המבטיחים לך מינימום 240 חודשי קצבה.
  • אם גילך נמוך מ60 - יקבעו מקדמי הקצבה במועד תשלום הקצבה הראשון. 
  • חיסכון - שמטרתו לצבור סכומי כסף שיסיעו להתפרנס ולהתקיים במקרים בהם אין הכנסות מעבודה: אובדן כושר עבודה, יציאה לגמלאות או מוות (אז יעברו כספי החיסכון לבני משפחה או מוטבים אחרים).


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

שאלות ותשובות

מידע נוסף לשימושך