דלג לתוכן
תכנון פרישה תכנון פרישה
תכנון פרישה
תכנון לפרישה

הדרך הנכונה לעתיד כלכלי בטוח

היציאה לפנסיה היא אחת התחנות המשמעותיות ביותר בחיים, וכרוכה בקבלת החלטות פיננסיות שישפיעו על עתידכם.
מתוך כך אנחנו רואים חשיבות רבה בלווי המקצועי של לקוחותינו בשלב הפרישה.
ריכזנו עבורכם שאלות ושיקולים מרכזיים בעת קבלת החלטות על מימוש חסכונות הפרישה.

מהם השיקולים המנחים במימוש כספי הפנסיה? 

צרכי הפורש ומטרות החיסכון:

תהליך תכנון הפרישה מתחיל בצרכי הפורש ובמטרות כספי הפרישה. תהליך זה מהווה הזדמנות לבחון את היעדים הכלכליים של כל פורש בשנות הפנסיה ולנתב את חסכונותיו לאפיקים המתאימים ביותר עבורו. הבנת הצרכים והמטרות בתקופת הפנסיה היא גורם מפתח בהחלטה על אופן מימוש החסכונות.

ניצול הטבות המס:

דיני המס מקנים לפורשים בגיל הזכאות הטבות ופטורים שעשויים לחסוך סכומים משמעותיים בעת מימוש כספי הפרישה. בין השאר, הדין מגדיר סכום פטור ממס עד לתקרה של מאות אלפי שקלים ('), אותו ניתן לנצל ע"י משיכת קצבה חודשית פטורה ממס או באמצעות משיכת סכום פעמי פטור. במעמד הפרישה הטבות מס מהוות מכשיר חשוב למיקסום החסכונות והגדלת ההכנסות בשנות הפנסיה.
(')מקור: תקנה 9 א', "ההון המירבי הפטור ממס".

זכאות לפטורים מיוחדים על ההכנסות בפרישה:

בנוסף להטבות המס שמגיעות לכלל הפורשים, קיימים פטורים ייעודיים ממס למי שמתמודד עם מגבלה רפואית/בריאותית או נכות. הזכאות לפטורים אלה נקבעת על פי חוק ביטוח לאומי ותקנותיו ומותנית בין השאר, בחומרת המצב הרפואי, בסוג הנכות ובדרגתה ולעיתים גם במבחני הכנסה. תהליך תכנון הפרישה מצריך גם התייחסות למצבו הרפואי של הפורש.

איך בוחרים את המוצר הפנסיוני הנכון למימוש כספי הפרישה?

המוצרים הפנסיונים נבדלים זה מזה בתנאים ובאפשרויות למימוש הכספים שנצברו בהם.
בפניכם חלק מהשאלות ומהשיקולים החשובים בעת בחינת התכנית למימוש כספי הפרישה:

"חיים חדשים" -המרכז לניהול פרישה במגדל

מגדל מעמידה לרשותכם שירות הכוונה וליוויי אישי בעת הפרישה ללא עלות.
השירות ניתן ללקוחות כל חברות הביטוח בכפוף לבדיקת התאמה מוקדמת לשירות, על ידי נציגי החברה.*
את הבקשה לקבלת שירות תכנון פרישה ניתן להגיש באמצעות סוכן/ת הביטוח שלכם או באמצעות הגשת בקשה בטופס מקוון.

לבקשת תיאום פגישה>>

חיים חדשים

מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ

בכפוף להוראות הפוליסות הרלבנטיות, הוראות תקנון קרן הפנסיה והוראות הדין ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
המידע האמור בידיעון זה הינו כללי ולידיעה בלבד, ואין בו משום חוות דעת או מצג או המלצה או הצעה לבצע או
להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו ייעוץ (לרבות פנסיוני) או שיווק המתחשבים בנתונים המיוחדים של כל לקוח
וצרכיו, וכן תחליף להתייעצות עם איש מקצוע לצורך קבלת החלטות בעת פרישה.

פתרונות לפרישה
נדרש למלא את כל שדות הטופס