דלג לתוכן
שירותים ופתרונות בפרישה
שירותים ופתרונות בפרישה לשירות לקוחות פורשים

פתרונות ומוצרי מגדל לפרישה לגמלאות

במסגרת שירותי התכנון ומיצוי הזכויות הפנסיוניות, אנו מעמידים לרשות הפורשים מספר מוצרים פיננסיים ייעודיים שיסיעו לניהול הכספים הפנסיוניים לאורך תקופת הפרישה.