דלג לתוכן
שירותים ופתרונות בפרישה
שירותים ופתרונות בפרישה
לשירות ללקוחות פורשים

חיים חדשים - המרכז לתכנון פרישה

הפרישה לפנסיה, הינה תהליך מורכב וחשוב, אליו רצוי להתכונן על מנת להבטיח קבלה בזמן של קצבאות, הטבות וזכויותיו של הפורש.
חיים חדשים - המרכז לניהול פרישה כולל צוות מומחי פרישה בעלי רישיון לשיווק פנסיוני, להם ידע מקיף ורחב וניסיון עשיר בתכנון פרישה ותוכניות המשך לפורשים בעזרת כלים מתקדמים.
תהליך התכנון הינו אישי, וכלל בחינה של הוצאות עתידיות - שוטפות וחד פעמיות, אל מול מקורות ההכנסה מהחיסכון הפנסיוני ומקורות אחרים.
מומחי היחידה, דואגים ליצירת חלופות למימוש החסכונות הפנסיוניים (ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות), תוך התחשבות בנתונים כגון: היבטי מיסוי, מיצוי זכויות ויתרונות בחסכונות הפנסיוניים ועוד.

*השירות ניתן ללקוחות כל החברות.
 את הבקשה לקבלת שירות תכנון פרישה ניתן להגיש באמצעות סוכן/ת הביטוח שלכם או באמצעות הגשת בקשה בטופס מקוון.

לבקשת תיאום פגישה>>

מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ

 בכפוף להוראות הפוליסות הרלבנטיות, הוראות תקנון קרן הפנסיה והוראות הדין ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
המידע האמור בידיעון זה הינו כללי ולידיעה בלבד, ואין בו משום חוות דעת או מצג או המלצה או הצעה לבצע או
להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו ייעוץ )לרבות פנסיוני( או שיווק המתחשבים בנתונים המיוחדים של כל לקוח
וצרכיו, וכן תחליף להתייעצות עם איש מקצוע לצורך קבלת החלטות בעת פרישה.

אני רוצה לקבל פרטים על

פתרונות לפרישה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה לקבל פרטים על