דלג לתוכן
מגדל מקפת

המוצרים שלנו

הודעה על מיזוג מסלולי השקעה בקופת "מגדל לתגמולים ולפיצויים"
שבניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ השלימה בימים אלה מיזוג מסלולי השקעה בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים (מספר קופה: 744) על דרך של מיזוג מלא. במסגרת המיזוג מוזג מסלול ההשקעה "כללי" (מ.ה. 744) לתוך מסלול ההשקעה "לבני 50 עד 60" (מ.ה. 9780). 
להודעה המלאה>>