דלג לתוכן
תביעות ביטוח אופניים חשמליים

הגשת תביעה במקרה של נזק רכוש לאופניים חשמליים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

במידה ויש לך תביעה לתגמולי ביטוח בגין נזק רכוש לאופניים עפ"י פוליסת ביטוח לרוכבי אופניים של חברתנו, עליך למלא טופס תביעה רלוונטי, ולהגיש את התביעה בכתב באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ". 

לצורך מילוי טופס התביעה נא התקשר למוקד התביעות בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בשעות 08.30 עד 16.00

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה הודעה על אירוע\נזק רכוש לאופניים חשמליים >

ב. אישור משטרה (במידה ורלוונטי).

ג. הערכות שווי/אסמכתאות/חשבוניות לגבי הרכוש שניזוק/אבד וכל מסמך אחר שהנך סבור שקשור לתביעה.

ככל שתקדים להעביר אלינו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לתביעתך או הנדרשים ממך, תאפשר לנו לקדם את הטיפול והברור בתביעתך.

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה/פנייה (הרשום לעיל), ת"ז של התובע, מספר פוליסה (ככל שרלוונטי ונמצא ברשותך).

בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכוש, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106. 
בפקס: 076-8869646
בדוא"ל: shamut@migdal.co.il 

אם המסמכים שנדרשו ממך נמסרו לשמאי המטפל מטעם החברה, אין צורך לשלחם לחברה.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת תביעה: תביעה נפתחת בחברה עם הגשת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. מינוי שמאי: החברה ממנה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצורך שמאי לבדיקת אירוע הנזק והערכתו, ככל שנדרש.

ג. קבלת דוח שמאי, המידע והמסמכים הראשוניים מהתובע.

ד. ברור החבות והיקפה: מהיום שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • תשלום התביעה במלואה
  • תשלום התביעה באופן חלקי
  • ניהול מו"מ וסיום התביעה בפשרה
  • דחיית התביעה

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בשעות 08.30-16:00