דלג לתוכן
ביטוח נסיעות לחו"ל

מימוש ביטוח נסיעות לחו"ל לפני יציאה מהארץ - מילון ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל נכנס לתוקף עוד לפני היציאה מהארץ. הדבר מתבטא בפיצוי/שיפוי הנוסע אם המבוטח מתאשפז טרם הטיסה (לאחר עריכת הפוליסה), ביטול טיסה עקב תאונה, נזק למטען המבוטח, כיסוי במקרה של אשפוז (או חלילה מוות) של קרוב למבוטח ואף מקרה של נזק שנגרם לבית של המבוטח. פירוט הכיסוי המלא במקרה של צורך בביטול טיסה לחו"ל מופיעה בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח נסיעות לחו"ל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף