דלג לתוכן
ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות מגדל מסע עולמי  - מילון ביטוח נסיעות לחו"ל

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל מגדל מסע עולמי הינה פוליסה מקיפה לנוסע לחו"ל מבית מגדל חברה לביטוח. הפוליסה כוללת התאמה אישית לנוסע של הכיסוי הנדרש להוצאות רפואיות בחו"ל וכן כיסוי ביטוחי לרכוש, לרבות איחור בהגעת כבודה, איתור מסמכים ונזק או אובדן לכבודת הנוסע בחו"ל. מגדל מסע עולמי כוללת כיסויים רחבים ומתקדמים במקרה של צורך בשירותים רפואיים לרבות: תשלומים לצד ג' בחו"ל, טיפול חירום בשיניים, פינוי אווירי, הטסה אווירית, ביטול או קיצור נסיעה, תרופות, אשפוז בחו"ל ובארץ, טיפול נמרץ ובדיקות.

אני רוצה להצטרף

ביטוח נסיעות לחו"ל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף