דלג לתוכן
ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות דרך כרטיס אשראי - מילון ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל דרך חברות כרטיסי האשראי כולל ביטוח רפואי וכבודה בהתאם למגבלות המופיעות בפוליסה. פוליסה זו רלוונטית לקהל נוסעים מסוים ומוגבלת בגיל, בעיות רפואיות, משך הנסיעה ואופייה (האם היא נסיעת ספורט אתגרי, סקי, נסיעה לאנשי עסקים וכו').
תנאי הזכאות לביטוח כפופים לתנאי הפוליסה וחריגיה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח נסיעות לחו"ל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף