דלג לתוכן
קרנות פנסיה

מסלולי השקעה בקרן הפנסיה מגדל מקפת

פירוט מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה, 'מגדל מקפת אישית' ו'מגדל מקפת משלימה', לבחירת עמיתי הקרן:

פירוט המסלולים

לאישור בדץ >    לאמנת השבת >