דלג לתוכן
ביטוח חיים עם חיסכון

מגדל מסלול הלכה - מסלולי השקעה עם הכשר הלכתי

מסלול השקעות לפי הכשר הלכתי שקיבל את אישור הבד"ץ העדה החרדית ירושלים

מגדל חברה לביטוח בע"מ, השיקה מסלול השקעות ייעודי לציבור החרדי. המסלול הכשר למהדרין אשר זכה לאישור הממונה על החיסכון ושוק ההון במשרד האוצר, יעמדו מעתה תחת כשרותו המהודרת של 'ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסיים' שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים. בנוסף נערך ונחתם שטר 'היתר עסקא' חדש למגדל חברה לביטוח שבמסגרתו יפעלו המסלולים החדשים, כשרבני הועד יבחנו באופן מתמיד את התאמת אפיקי ההשקעה לדרישה ההלכתית.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

מסלול ההשקעות מתאים לביטוחי מנהלים לשכירים, פוליסות מנהלים לעצמאים וחיסכון אישי - קשת לפרט (למעט פוליסות מגדל ביטוח).