דלג לתוכן
ביטוח חיים עם חיסכון

מקדמי חלוקה לקצבה לשכירים ועצמאים

כיצד ניתן לחשב מקדמי חלוקה לקצבה?

החישוב על בסיס מקדמי חלוקה לקצבה המשווקים החל מ- 1.2.2022, ואשר אינם מובטחים מפני שינויים בתוחלת החיים.

החישוב על בסיס מקדמי חלוקה לקצבה ששווקו החל מ- 1.1.2013, ועד ה-31.1.2022 ואשר אינם מובטחים מפני שינויים בתוחלת החיים.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף