דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח סיעודי - מילון ביטוח בריאות

ביטוח המעניק פיצוי חודשי למבוטח המצוי במצב סיעודי (מבוטח שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מפעולות היום-יום או מבוטח תשוש נפש, כהגדרתם בפוליסה), המשולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך חיי המבוטח, כפי שנקבע על-ידי המבוטח בעת רכישת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות