דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שיפוי - מילון ביטוח בריאות

סכום המשולם ע"י החברה כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, כנגד קבלות מקוריות, לאחר קרות מקרה הביטוח, עד לתקרת הסכום שנקבע בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות