דלג לתוכן

שיבוב/תחלוף - מילון ביטוח רכב

שיבוב או תחלוף היא זכותו של המבטח לתבוע בשם המבוטח את צד שלישי אשר גרם נזק לרכב המבוטח במקרה שהמבטח שילם למבוטח שיפוי בגין נזק זה. מבטח יוכל למצות את זכות השיבוב העומדת לרשותו רק לאחר אירוע ביטוחי בגינו תבע המבוטח את הביטוח ושולמו לו פיצויים על ידי המבטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס