דלג לתוכן
לקוחות יקרים, בשל המצב הבטחוני מוקדי השירות הטלפוניים סגורים, ולא יינתן שירות קבלת קהל באשקלון ובפתח תקווה, יום שלישי 12.11.19
אודות מגדל
אודות מגדל

מבנה ואחזקות

הרכב החברות ומבנה הפעילות בקבוצת מגדל אחזקות

בעלת השליטה של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") הינה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("מגדל אחזקות").
אליהו הנפקות בע"מ ("אליהו הנפקות") הינה בעלת שליטה במגדל אחזקות, והיא מחזיקה כ-68% מהון המניות של מגדל אחזקות. בעלת השליטה באליהו הנפקות הינה אליהו 1959 ע"מ.
תרשים מבנה האחזקות העיקריות של מגדל אחזקות >

למבנה אחזקות המלא (מונגש) >

לפירוט הרכב החברות >

התרשים ממפה את החברות בקבוצת מגדל אולם אינו כולל את כל הגורמים העונים על הגדרת צדדים קשורים.
לרשימה המלאה של הצדדים הקשורים >

חברות ביטוח

מגדל חברה לביטוח בע"מ | 100%

סוכנויות ביטוח

מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ | 100%  אתר >

איחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ | 100%  אתר >

שחם סוכנויות ביטוח (1977) בע"מ | 100%  אתר >

שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ | 100%  אתר >

סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ | 73.27%  אתר >

פלתורס ברמן סוכנות לביטוח בע"מ | 73.27%

איזבל עודה - שחם סוכנות לביטוח | 70%  אתר >

השקעות

מגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ | 100%

מגדל שוקי הון (1965) בע"מ | 100%  אתר >

פנסיה וגמל

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ | 100%

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 100%  אתר >

 שירותים ללקוח

מגדל ניהול תביעות בע"מ | 100%