דלג לתוכן
אודות מגדל

הרכב החברות ומבנה הפעילות בקבוצת מגדל אחזקות

אליהו 1959 בע"מ (לשעבר: אליהו חברה לביטוח בע"מ) מחזיקה באליהו הנפקות בע"מ. אליהו הנפקות בע"מ מחזיקה במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ב- 68.46 אחוז.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מחזיקה בחברות הבאות - מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, מגדל שירותי ניהול בע"מ, מגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ ו- מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מגדל שוקי הון (1965) בע"מ מחזיקה בחברות הבאות: מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, אם.סי.אם השקעות אלטרנטיביות בע"מ, מגדל שוקי הון (שירותי ניהול) בע"מ, מגדל אל.בי בע"מ, מגדל קרנות נאמנות בע"מ (אשר מחזיקה במגדל שוקי הון (1965) בע"מ ב- 0.0077 אחוז) ו- מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ (אשר מחזיקה במגדל הנפקות בע"מ).

מגדל שירותי ניהול בע"מ
מגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ מחזיקה ב- 50 פלוס בע"מ שמחזיקה בקלאב 50 סוכנות לביטוח בע"מ ובבי-וול פתרונות לאיכות חיים בע"מ.

מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל ביטוח") מחזיקה בחברות הבאות: מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ, מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מגדל טכנולוגיות בע"מ, מגדל אשכול פיננסים בע"מ (אשר מחזיקה במגדל שירותי מימון בע"מ, מגדל ליסינג בע"מ ו- גבעת סביון בע"מ ב- 15 אחוז). מגדל ביטוח מחזיקה גם במגדל אחזקות נדל"ן (אשר מחזיקה באבגד יהלום ניהול ושירותים בע"מ ב- 47.5 אחוז), קניון רמת אביב בע"מ ב- 26.6 אחוז, החברה לפיתוח יפה נוף חיפה בע"מ ב- 33 אחוז, שרותי מרכז פנורמה בע"מ ב- 33 אחוז ושירותי מגדל העיר ירושלים (1980) בע"מ ב- 15 אחוז. כמו כן מחזיקה מגדל ביטוח בדטה קאר ישראל בע"מ, מגדל ניהול תביעות בע"מ ו- נכסי המגן בע"מ (אשר מחזיקה בפל-בית המגן בע"מ).

מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ (להלן: "מגדל סוכנויות") מחזיקה בסוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ ב- 73.28 אחוז (אשר מחזיקה בפלתורס ברמן סוכנות לביטוח בע"מ, פלתורס יהלומים סוכנות לביטוח כללי וימי בע"מ ופלתורס מוניציפלית סוכנות לביטוח כללי בע"מ ב- 50 אחוז). מגדל סוכנויות מחזיקה גם במבטח-סימון סוכנויות לביטוח בע"מ (אשר מחזיקה באלי ארליך שירותי ביטוח (1999) בע"מ, מקפת שירותים פיננסים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ ב- 55 אחוז, אמיר אלוני סוכנויות לביטוח חיים (1994) בע"מ ב- 75 אחוז, בפרוליין אקסלוסיב בע"מ אשר מחזיקה במקפת שירותים פיננסים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ ב- 45 אחוז). כמו כן מגדל סוכנויות מחזיקה באיחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ, שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ, אורלן סוכנויות לביטוח (1944) בע"מ, שמחזיקה ב-50 אחוז, בסתיו אורלן סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ, שחם סוכנויות ביטוח (1977) בע"מ (אשר מחזיקה באיזבל עודה - שחם - סוכנות לביטוח בע"מ ב- 70 אחוז, שחם וינשטיין (נתניה) סוכנות ביטוח בע"מ, סופר משה סוכנות לביטוח (1977) בע"מ ב- 35 אחוז ושיא - אל סוכנות לביטוח (1995) בע"מ).

*בכל מקום שלא נאמר אחרת ההחזקה הינה בבעלות מלאה של 100 אחוז.