שאלות ותשובות על קרנות פנסיה 

קרן פנסיה היא פתרון לחיסכון פנסיוני עבור שכירים. מאות אלפי שכירים במדינת ישראל חוסכים בקרנות פנסיה.
לפניך מגוון תשובות לשאלות נפוצות של שכירים ועצמאים בנושא החיסכון הפנסיוני באמצעות קרן פנסיה.
 
מי יכול להצטרף לקרן פנסיה ?
כל אדם במעמד מבוטח - שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח- עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).
מה ההבדל בין קרן פנסיה חדשה וקרן פנסיה ותיקה?
קרן ותיקה 
עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן - מבטחים, קרן מקפת, קג"מ) ושל ארגוני עובדים גדולים. קרנות אלו שהוגדרו כ"קרן זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם.
קרנות ותיקות סגורות למצטרפים חדשים החל מה-31.3.1995. מבוטחים ותיקים בקרנות אלו יכולים להמשיך לחסוך בהן או להעביר זכויותיהם לקרנות ותיקות אחרות.
 קרן חדשה מקיפה
בשנת 1995 לאחר שהתברר כי הקרנות הותיקות אינן מאוזנות אקטוארית וההתחייבויות שלהן לתשלומי קצבה עתידיים עולים בהרבה על ההכנסות הצפויות, הופסקה בהוראת הממשלה הצטרפות מבוטחים חדשים ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995). כיום קרנות אלו מוגדרות  כ"קרנות מסוג תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. כיום, 30% מכספי קרנות אלו מושקעים באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. שאר 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
קרן חדשה נותנת קצבה חודשית לאחר הפרישה, קצבת שאירים למקרה מוות, וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה. סכומי ההפקדות בקרן כפופים לתקרה של 20.5% מפעמים השכר הממוצע במשק.
מה ההבדל בין אפיק הוני לקצבתי?
אפיק הוני – יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.
אפיק קצבתי
החיסכון הצבור בו ישמש לתשלום קצבה בעתיד. הפקדות המשולמות למוצרים פנסיוניים החל מ- 01/01/2008 הינן הפקדות שמיועדות למטרת תשלום קצבה (בין אם הקצבה תשולם מאותו מוצר אליו הופקדו הכספים ובין אם תשולם ממוצר אחר אליו, לפני הפרישה, יועבר החיסכון).
כמה זה עולה לי?
הקרנות החדשות גובות מהמבוטחים דמי ניהול (מהצבירה) ודמי ניהול (מהשוטף) בשיעורים הקבועים על פי החוק.
קרנות חדשות מקיפות מוגבלות לתקרת דמי ניהול של עד 6% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 0.5% (בחישוב שנתי) מהסכום שנצבר למבוטח .
קרנות כלליות מוגבלות לגביית דמי ניהול של עד 4% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 1.05% (בחישוב שנתי) מהסכום שנצבר למבוטח.
האם המעסיק חייב לשלם בגיני קרן פנסיה?

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.
העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:

עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים). 

 עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם (בשנת 2008 בלבד נדרש ותק של כ-9 חודשים בלבד).

איך מנוהל הכסף שלי ומי מנהל אותו?
כספך מנוהל על ידי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שלך.
בקרן פנסיה חדשה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.
בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.
מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה ?

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
א. פנסיית זקנה- המועד בו החל המבוטח לקבל פנסיית זקנה לפי בקשתו (ולא לפני גיל 60).
ב. פנסיית נכות- מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
ג. פנסיית שאירים- במות המבוטח או הפנסיונר.

מהי קיצבת שאירים ומהי קיצבת נכות? בכלל, מה זה קיצבה?

את החיסכון שצברת במסגרת קרן הפנסיה תקבל כהכנסה חודשית. קיימים 3 סוגי קיצבאות:
קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייך
קצבת נכותהכנסה חודשית המשולמת לעמית במקרה נכות (אובדן כושר עבודה). נכות מוגדרת כאשר לפחות 25% מכושרו של העמית לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.
קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן לשאריו של עמית שנפטר (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21).

איזה כיסוי יש למקרה אובדן כושר עבודה, נכות או מוות?
הכיסוי לאובדן כושר עבודה מוגבל בקיצבה של עד 75% מהשכר המבוטח.
הכיסוי לשאירים הינו עד 85% לאלמן/ה וליתום עד מחצית מהפנסיה לאלמן/ה. סך תשלומי פנסיית השאירים לא יעברו את ה-100%.
האם אני יכול להצטרף לקרן פנסיה בתור עצמאי?
כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות מס גבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני.
1 | 2 |
 
הדפס שלח לחבר צור קשר
צור קשר לקבלת הצעה
 
שם מלא:
תעודת זהות:
מס' ת"ז אינו תקין
טלפון נייד:
  
דוא"ל:
לידיעתך
 
 
 
מהי קרן פנסיה?
 
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון