מגדל מקפת

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הוקמה בשנת 1995, ומאז הוכיחה עצמה כחברה יציבה, גדולה, מתחדשת ומובילה באיכות ובאמינות בישראל. בחודש ספטמבר 2004, נרכשה השליטה במגדל מקפת על ידי קבוצת הביטוח מגדל קבוצת הביטוח הגדולה בישראל. רכישת מגדל מקפת על ידי קבוצת מגדל יוצרת שילוב טוב של היכולת הפנסיונית של מגדל מקפת בנושא פנסיה, גמל והשתלמות, עם הגב הביטוחי הגדול והחזק במדינה. מגדל מקפת הינה חברה המנהלת קרנות פנסיה וקופות גמל מן המובילות בישראל, המציעה פתרונות פנסיוניים, המכילים פנסיה כמוצר עיקרי עם אפיקי חיסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים ונותנים מענה לצורכי מבוטחיה.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
חפש סוכן ביטוח

 הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס בקישור שלהלן

 הודעה לעמיתים בקרן הפנסיה מגדל מקפת בדבר איחוד חשבונות הפנסיה בקישור שלהלן 

 רפורמה במסלולי ההשקעה ומודל מנוהל תלוי גיל
 
בחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן הוראות חוזר רגולציה ביחס למסלולי השקעה וניהול מודל תלוי גיל
  בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות ההשתלמות. בעקבות הוראות החוזר ביצעה מגדל מקפת שינויים
  בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
  לשאלות ותשובות ולמידע מפורט על השינויים לחץ כאן

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כדלהלן:

  • בהתאם לאישור מיום 1 בדצמבר 2015, מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד
    האוצר (להלן:"הממונה"), נערכו שינויים בתקנון קרן ההשתלמות "מגדל השתלמות" (מספר
    קופה: 579). לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן
  • בהתאם לאישור מיום 15 באוקטובר 2015, מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד
    האוצר (להלן:"הממונה"), נערכו שינויים בתקנון קופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים" (מספר
    קופה: 744). לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מתכבדת להודיע כי במסגרת יישום הרפורמה בתחום מסלולי
  ההשקעה בקופות גמל, ביצעה החברה צמצום של מספר מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן ההשתלמות
  "מגדל השתלמות" (מספר קופה מוביל 579) המנוהלת על ידי החברה, על דרך של מיזוג מלא של מסלולי
  השקעה. לנוסח ההודעה המלא
. לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

 הנחיות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בקופות גמל וקרן השתלמות 
  בקישור שלהלן 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון