מגדל מקפת
  שבת   19.04.14
 
חיסכון פנסיוני | בשפה שכולם מבינים
כלים ומחשבונים | חישוב ותכנון

 חדשות ועדכונים | ללקוחות מגדל מקפת

מגדל מקפת הינה חברה המנהלת קרנות פנסיה וקופות גמל מן המובילות בישראל, המציעה פתרונות פנסיוניים, המכילים פנסיה כמוצר עיקרי עם אפיקי חיסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים ונותנים מענה לצורכי מבוטחיה.

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("החברה" "החברה המנהלת") מתכבדת להודיע כדלהלן: בהתאם לאישור מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") הושלם הליך מיזוג קופות תגמולים וקרנות השתלמות המצויות בניהול החברה, באופן שהחל מיום 1 בינואר 2014 החלה החברה לנהל את נכסי קופות אלה בהתאם לתכנית המיזוגים כפי שהוגשה לממונה. לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

ביום 31.12.2013 בוצע מיזוג מלא בין המסלול הכללי במגדל קהל השתלמות (מ.ה. 386) אל המסלול הכללי במגדל השתלמות (מ.ה. 579). החל מאותו מועד מוצגות התשואות של המסלול הממזג, מגדל השתלמות, כולל התשואות ההיסטוריות של המסלול הממזג. לתשואות ההיסטוריות של מגדל קהל השתלמות מסלול כללי ראה בקישור שלהלן

הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס בקישור שלהלן >>

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מתכבדת להודיע על מיזוגן של קופות גמל בניהול החברה לקופות גמל אחרות מאותו הסוג המצויות בניהולה.
לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

 חשיבה מקפת | מוצרים ופתרונות

רכישת ביטוח On-line
ביטוח נסיעות לחו”ל
ביטוח נסיעות לחו”ל
לשחזור הצעה
רכישת ביטוח On-line
ביטוח רכב
ביטוח רכב
לשחזור הצעה
ביטוח נסיעות לחו”ל
ביטוח נסיעות לחו”ל
לשחזור הצעה
להרשמה
כניסה לרשומים
שירותים נפוצים
 
שירות מבוקש
תחום
אישור >>