מגדל מקפת

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הוקמה בשנת 1995, ומאז הוכיחה עצמה כחברה יציבה, גדולה, מתחדשת ומובילה באיכות ובאמינות בישראל. בחודש ספטמבר 2004, נרכשה השליטה במגדל מקפת על ידי קבוצת הביטוח מגדל קבוצת הביטוח הגדולה בישראל. רכישת מגדל מקפת על ידי קבוצת מגדל יוצרת שילוב טוב של היכולת הפנסיונית של מגדל מקפת בנושא פנסיה, גמל והשתלמות, עם הגב הביטוחי הגדול והחזק במדינה. מגדל מקפת הינה חברה המנהלת קרנות פנסיה וקופות גמל מן המובילות בישראל, המציעה פתרונות פנסיוניים, המכילים פנסיה כמוצר עיקרי עם אפיקי חיסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים ונותנים מענה לצורכי מבוטחיה.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
חפש סוכן ביטוח

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מתכבדת להודיע כי במסגרת היערכותה של החברה ליישום
  הרפורמה בתחום מסלולי ההשקעה בקופות גמל, נערכת החברה בימים אלה לצמצום מספר מסלולי ההשקעה
  הקיימים בקרן ההשתלמות "מגדל השתלמות" (מספר קופה: 579) המנוהלת על ידי החברה, על דרך של מיזוג
  מלא של מסלולי השקעה. לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן  

 חוזר הכרעה עקרונית לעניין "העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת" - ביום 27 באוגוסט 2013 פרסם
  משרד האוצר חוזר "הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת". החוזר קבע כללים
  לבדיקה ובחינה של מקרים בהם בוצעה העלאת דמי ניהול בחשבונות של עמיתים בפנסיה/בגמל בתקופה
  שבין השנים 2006-2009. בהתאם להכרעה העקרונית נדרשת החברה המנהלת לבצע השבת כספים בגין
  דמי ניהול שנגבו ביתר, על פי הכללים הקבועים בחוזר, כולל תוספת ריבית עד למועד התשלום.
 
לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

 הנחיות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בקופות גמל וקרן השתלמות 
  בקישור שלהלן 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון