מגדל מקפת
  יום חמישי   5.03.15
 
חיסכון פנסיוני | בשפה שכולם מבינים
כלים ומחשבונים | חישוב ותכנון

 חדשות ועדכונים | ללקוחות מגדל מקפת

מגדל מקפת הינה חברה המנהלת קרנות פנסיה וקופות גמל מן המובילות בישראל, המציעה פתרונות פנסיוניים, המכילים פנסיה כמוצר עיקרי עם אפיקי חיסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים ונותנים מענה לצורכי מבוטחיה.

חוזר הכרעה עקרונית לעניין "העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת"
ביום 27 באוגוסט 2013 פרסם משרד האוצר חוזר "הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת". החוזר קבע כללים לבדיקה ובחינה של מקרים בהם בוצעה העלאת דמי ניהול בחשבונות של עמיתים בפנסיה/בגמל בתקופה שבין השנים 2006-2009. בהתאם להכרעה העקרונית נדרשת החברה המנהלת לבצע השבת כספים בגין דמי ניהול שנגבו ביתר, על פי הכללים הקבועים בחוזר, כולל תוספת ריבית עד למועד התשלום.
לנוסח ההודעה המלא לחץ כאן

ביום 31.12.2013 בוצע מיזוג מלא בין המסלול הכללי במגדל קהל השתלמות (מ.ה. 386) אל המסלול הכללי במגדל השתלמות (מ.ה. 579). החל מאותו מועד מוצגות התשואות של המסלול הממזג, מגדל השתלמות, כולל התשואות ההיסטוריות של המסלול הממזג. לתשואות ההיסטוריות של מגדל קהל השתלמות מסלול כללי ראה בקישור שלהלן

הנחיות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בקופות גמל וקרן השתלמות בקישור שלהלן >>

הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס בקישור שלהלן >>

 חשיבה מקפת | מוצרים ופתרונות

רכישת ביטוח On-line
ביטוח נסיעות לחו”ל
ביטוח נסיעות לחו”ל
לשחזור הצעה
רכישת ביטוח On-line
ביטוח רכב
ביטוח רכב
לשחזור הצעה
ביטוח נסיעות לחו”ל
ביטוח נסיעות לחו”ל
לשחזור הצעה
להרשמה
כניסה לרשומים
שירותים נפוצים
 
שירות מבוקש
תחום
אישור >>