דלג לתוכן
אודות יוזמה
אודות יוזמה

יוזמה - הוצאות ישירות

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות

קרן הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" (להלן: "יוזמה") הינה קרן פנסיה ותיקה מקיפה, שקיבלה אישור, על פי תקנות מס-הכנסה
(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 שמספרו 414. קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים.