דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל - מקפת פנסיה תקציבית

לדאוג היום לעתיד הפנסיוני של העובדים שלך

כמעסיק, חשוב שתזכור כי עתידם הפנסיוני של עובדיך נמצא בידייך. אתה אחראי לדאוג לכך שגם לאחר הפרישה, הם יוכלו להמשיך ולחיות חיים נוחים, תוך שמירה על רמת חייהם אליה הורגלו לאורך השנים. בחוק ההסדרים 2007 נקבע כי כל הגופים שלעובדיהם הסדר פנסיה תקציבית, למעט עובדי מדינה, חייבים להפריש כספים לקופת גמל מרכזית, להשתתפות בפנסיה תקציבית בגין עובדיהם. מקפת פנסיה תקציבית הינה קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, המאפשרת לך להבטיח עתיד פנסיוני מתאים ומשתלם לעובדיך. מגדל מקפת מציעה את כל הפתרונות הפנסיוניים תחת קורת גג אחת; קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קרן השתלמות, קופה לדמי מחלה, קופות גמל לא משלמת לקצבה וכן קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

מהי פנסיה תקציבית?

 

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של העסק.
להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות על ידי המעסיק בלבד.

כמעסיק, מדוע שלא אנהל את חיסכונות הפנסיה התקציבית ואשלם את הפנסיה של עובדי בעצמי?

לא בכל עסק יש את הכלים המקצועיים לניהול יעיל ונבון שיבטיח את העתיד הפנסיוני של העובדים. על פי חוק ההסדרים לשנת 2007 נקבע כי כל הגופים שלעובדיהם הסדר פנסיה תקציבית, למעט עובדי מדינה, חייבים להפריש כספים לקופת גמל מרכזית, להשתתפות בפנסיה תקציבית בגין עובדיהם.

האם גם על עובד בעל הסדר פנסיה תקציבית, חלה החובה להפריש ממשכורתו לטובת החיסכון הפנסיוני שלו?

כיום, כל תוכניות הפנסיה בישראל הינן בעלות אופי "צובר", המחייבות את העובדים והמעסיקים כאחד להפריש מידי חודש לטובת חיסכון פנסיוני. בנוסף, על פי חוק, על עובד בעל הסדר פנסיה תקציבית חלה החובה להפריש ממשכורתו 2% לטובת החיסכון הפנסיוני שלו.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך