דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל לחופשה - מילון קופות גמל

הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף