דלג לתוכן
קופות גמל

מסלול השקעה מתמחה - מילון קופות גמל

מסלול מתמחה באפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון הקרן.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף