דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל לדמי מחלה - מילון קופות גמל

קופת גמל בה המבוטח הוא המעסיק המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף