דלג לתוכן
קופות גמל

שיעורי תשואה אישית - מילון קופות גמל

שיעור זה חושב לפי התשואה שהושגה על ההפקדות והצבירה בחשבונו של העמית במהלך השנה. שיעור התשואה האישית מוצג במונחים נומינליים, לאחר ניכוי דמי הניהול שנוכו בפועל מחשבון העמית.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף