דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל משלמת לקיצבה - מילון קופות גמל

קופת גמל לחיסכון שניתן למשוך ממנה כספים במישרין. הכוונה היא לקופה בה נצברות זכויות הניתנות למימוש כקיצבה בגיל הפרישה (קרנות הפנסיה החדשות, קרנות הפנסיה הכלליות והפוליסות הקצבתיות).

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף