דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל לא משלמת לקיצבה - מילון קופות גמל

קופה למטרת צבירה, שאינה רשאית לשלם לעמית כספים, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקיצבה (קופות גמל הוניות לתגמולים וקופות ביטוח הוניות).

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף