דלג לתוכן
קופות גמל

שיעור תשואה נומינלי ברוטו - מילון קופות גמל

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות של קופת גמל במהלך השנה בחשבון ללא תנועה (ללא הפקדות ומשיכות). המדד מחושב על פי נוסחה שנקבעה בתקנות.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף