דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל מרכזית לפיצויים - מילון קופות גמל

קופת גמל בה העמית הוא המעסיק. הכספים שהופקדו בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי המעסיק הזכאים לכך. בהתאם להוראות הרגולציה, החל משנת 2011 ואילך, לא ניתן לבצע הפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף